De Gips. Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling.

Fundamenten, praktijk en uitkomsten van de pilot
PublicatiesGepubliceerd op: 03-10-16
Samenwerken en een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is gewenst, maar blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk. De GIPS is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te herstellen in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid.

GIPS staat voor een gezamenlijke aanpak die beschadigde gezinnen omhult en ondersteunt, waarbinnen het gezin kan genezen en herstellen. Precies zoals een GIPSverband voor een gebroken ledemaat doet. De GIPS biedt de casusregisseur en professionals die betrokken zijn bij het gezin een methodische manier van samenwerken via vijf GIPSoverleggen onder leiding van een daartoe getrainde GIPSmeester, en biedt een gestructureerde vorm van samenwerken met de gezinsleden.

De GIPS is als pilot uitgevoerd in de regio Utrecht bij een voormalig bureau Jeugdzorg. Uit de evaluatie van de pilot komt naar voren dat deelname aan de GIPS inderdaad leidt tot herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven. Ook leidt de GIPS tot een betere samenwerking tussen de professionals en ondersteunt en versterkt de GIPS de regierol van de casusregisseur. Moeilijke beslissingen die de casusregisseur moet nemen, zijn gezamenlijk gewogen, onderbouwd en gedragen. De professionals zijn tevreden over de GIPS omdat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en hun expertise optimaal kunnen inzetten. De gestructureerde wijze van overleggen met concrete vragen en het stellen van doelen werkt motiverend. Ouders krijgen een eenduidige boodschap van verschillende hulpverleners, wat leidt tot vertrouwen in de samenwerking met de hulpverleners.

Onderzoekers

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: