De Contactladder in Katwijk

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10

De Contactladder in Katwijk

Rianne Verwijs
Erik van Marissing
M.m.v. Freek Hermens

Volledige tekst (pdf)

2010

De contacladder is niet meer leverbaar.

Nulmeting in de wijk Hoornes-Noordoost

De Stichting Factor Welzijn uit Katwijk wil graag meer zicht hebben op de wensen en behoeften van de bewoners van de buurten waarin zij werkzaam zijn. Daarnaast wil zij als organisatie graag meer zichtbaar zijn voor de bewoners. Om dit te realiseren heeft Factor Welzijn het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkennende studie uit te voeren in Hoornes-Noordoost en daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan de activerende werking die idealiter van het onderzoek uit zou gaan. Op basis van positieve ervaringen in andere gemeenten is dit onderzoek uitgevoerd met behulp van het instrument De Contactladder.

De resultaten bieden concrete aangrijpingspunten voor de werkzaamheden van Factor Welzijn in Hoornes-Noordoost: de inzet van bewoners is op dit moment misschien niet groot, maar het is positief dat veel bewoners hun bereidheid hebben uitgesproken om zich voor elkaar en voor de buurt in te zetten. Onderlinge contacten – al dan niet intercultureel – en meer begrip tussen de bewoners zijn enkele thema’s waarop ingezet kan worden. 

Notificatie

De Contactladder is niet meer leverbaar.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: