De behoefte aan een maatschappelijk steunsysteem in de regio Noord- en Midden-Limburg

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem in Noord- en Midden-Limburg hebben moeite om na ontslag uit de GGZ-instelling het leven weer op te pakken. Ze verwaarlozen zichzelf en dreigen te vereenzamen. De vraag van de collectieve cliëntenraad en de GGZ Noord- en Midden-Limburg was hoe je de ondersteuning van deze mensen op een systematische manier als een georganiseerd netwerk kunt organiseren. Dit georganiseerde netwerk wordt ook wel een maatschappelijk steunsysteem genoemd.

In het onderzoek zijn de volgende stappen gezet in de richting van een maatschappelijk steunsysteem. Allereerst is in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften er leven bij de verschillende groepen (psychiatrische patiënten, verslaafden en ouders van cliënten). Vervolgens is bij verschillende partijen geïnventariseerd welke bijdrage zij aan het maatschappelijk steunsysteem kunnen leveren. Mede aan de hand van de uitkomsten van een miniconferentie zijn tot slot enkele speerpunten benoemd voor de regio waar de betrokken partijen, aanbieders, cliënten en familieleden, maatschappelijke organisaties en overheden zich de komen de tijd op gaan richten.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Meta Flikweert

Thema's

Deel deze publicatie op: