Dagvoorzieningen voor allochtone ouderen (brochure)

Samenvatting van een evaluatie-onderzoek naar dagvoorzieningen voor allochtone ouderen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft Peter Lenssen een samenvatting gemaakt van het evaluatie-onderzoek ‘Dagvoorzieningen voor allochtone ouderen’ (Verwey-Jonker Instituut, 1996, Utrecht). Petra Kruiswijk verrichtte dit onderzoek bij de volgende drie dagvoorzieningen:
  • Molukse dagverzorging Bunga Larat in Alpen aan den Rijn
  • Dagvoorziening voor Oudere Surinamers in Den Haag
  • Multiculturele dagverzorging Tiga Djalan Kuntji in Moordrecht

Onderzoekers

  • Peter LenssenExtern
  • Petra KruiswijkExtern

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: