Casusevaluatie – de Class, en evaluatie van de Class van de Edwin van der Sar Foundation

op basis van vier verhalen van jongeren met NAH
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 09-04-20
Een evaluatie van de Class van de Edwin van der Sar Foundation op basis van vier verhalen met jongeren met NAH.

 

In Nederland hebben ongeveer 50.000 jongeren te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH heeft grote invloed op de ontwikkelkansen van jongeren, zo bleek uit een literatuurstudie die wij eerder uitvoerden met steun van FNO. Dit begint bij problemen in de schoolbanken, en mondt uit in verlaagde kansen op de arbeidsmarkt.

Met de Class biedt de Edwin van der Sar Foundation een aanpak om de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met NAH te vergroten. Jaarlijks stelt de Edwin van der Sar Foundation een groep samen van jongeren, die ze met een combinatie van jobcoaching, sportcoaching, bedrijfsbezoeken en inspiratiebijeenkomsten op weg proberen te helpen naar school of werk.

In opdracht van FNO voerden wij een casusonderzoek uit bij vier individuele deelnemers van de Class. Met behulp van het instrument Effectencalculator tekenden we samen met de jongeren, hun netwerk, jobcoach, sportcoach en coördinator van de Class hun verhaal op. Deze verhalen leiden tot een aantal overtuigende inzichten en ontwikkelpunten voor de Class.

Thema's