Casusevaluatie – de Class, en evaluatie van de Class van de Edwin van der Sar Foundation

op basis van vier verhalen van jongeren met NAH
PublicatiesGepubliceerd op: 09-04-20
Een evaluatie van de Class van de Edwin van der Sar Foundation op basis van vier verhalen met jongeren met NAH.

In Nederland hebben ongeveer 50.000 jongeren te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH heeft grote invloed op de ontwikkelkansen van jongeren, zo bleek uit een literatuurstudie die wij eerder uitvoerden met steun van FNO. Dit begint bij problemen in de schoolbanken, en mondt uit in verlaagde kansen op de arbeidsmarkt.

Met de Class biedt de Edwin van der Sar Foundation een aanpak om de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met NAH te vergroten. Jaarlijks stelt de Edwin van der Sar Foundation een groep samen van jongeren, die ze met een combinatie van jobcoaching, sportcoaching, bedrijfsbezoeken en inspiratiebijeenkomsten op weg proberen te helpen naar school of werk.

In opdracht van FNO voerden wij een casusonderzoek uit bij vier individuele deelnemers van de Class. Met behulp van het instrument Effectencalculator tekenden we samen met de jongeren, hun netwerk, jobcoach, sportcoach en coördinator van de Class hun verhaal op. Deze verhalen leiden tot een aantal overtuigende inzichten en ontwikkelpunten voor de Class.

Onderzoekers

 • Maarten Kwakernaak

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: