Buurtpanels in de steigers in Amsterdam

Een analyse van het procesverloop
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03

Deze publicatie beschrijft en evalueert experimenten met multiculturele en intergenerationele buurtpanels in drie verschillende wijken van Amsterdam: de Van der Pek-buurt, Transvaal en Geuzenveld.

Buurtpanels zijn een in de tijdgeest passende en
levensvatbare vorm om te werken aan de kwaliteit van de gezamenlijke leef- en woonomgeving. Ze dragen bij aan sociale duurzaamheid en aan eigen verantwoordelijkheid voor de individuele en collectieve leefruimte. Anders gezegd: de buurtpanels werken aan de sociale en de
fysieke vitaliteit én aan de economische vitaliteit van de wijk.
De publicatie gaat in op wat vooraf gaat aan de opzet van panels, wat burgers motiveert om eraan deel te nemen en onder welke condities een buurtpanel kan functioneren. Ook zijn methodische handvatten geconstrueerd die bewoners en professionals – werkzaam in wijken – houvast moeten bieden.

Het rapport is alleen nog via deze site te downloaden.

actueel/persberichten/2003/buurtpanels_in_de_steigers_in_amsterdam

Onderzoekers

  • Jan Foolen
  • Ad Raspe

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: