Buurten bij beleidsmakers

Stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Aan ingrepen zoals sloop en nieuwbouw gaan heel wat beleidsprocessen vooraf. Ze hebben een belangrijke invloed op de sociale samenhang tussen buurtbewoners en op de inzet van bewoners voor hun buurt, zo blijkt uit onderzoek in drie vroeg-naoorlogse wijken in Nederland.

Dit proefschrift gaat in op de rol van professionals die in de stedelijke vernieuwing werken (buurtbeheerders, welzijnswerkers, wijkwethouders). Zij lijken het belang van zaken als informatie, vertrouwen en de manier van samenwerken nogal eens te onderschatten. Interviews met professionals en een grootschalige enquête onder bewoners wijzen uit dat professionals vaak veel te algemene doelstellingen formuleren. De vraag rijst welke aspecten van sociale samenhang en bewonersparticipatie nu écht belangrijk zijn en welke er wellicht minder toe doen.

Professionals doen er daarom goed aan hun doelen te concretiseren en om afwegingen te maken: Willen we dat er zoveel mogelijk bewoners meedoen of staat de mogelijkheid om je stem te laten horen voorop? Willen we sociale contacten bevorderen of is het vooral belangrijk dat er sociale controle plaatsvindt? Professionals zullen, meer dan nu het geval is, met elkaar moeten samenwerken. Pas wanneer zij hun beleidsprocessen goed georganiseerd hebben, zullen de ingrepen op het gebied van betrokkenheid en sociale samenhang hun vruchten afwerpen.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: