Buurtcontact in Leiden Zuidwest

De Contactladder© als diagnose-instrument
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Hoe willen mensen met elkaar leven en wonen in hun buurt? Dit was de hoofdvraag in het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuidwest. Met de Contactladder© van het Verwey-Jonker Instituut is de sociale structuur in straten gediagnosticeerd.

“Dit instrument – een korte vragenlijst – geeft een heel precies beeld van de verschillende dimensies in de contacten tussen buurtgenoten. Het gaat daarbij niet alleen om de (beleving van) al aanwezige contacten, maar ook om de behoefte van bewoners. Het verschil tussen feitelijke en wenselijke contacten, gewogen naar het belang dat bewoners aan deze contacten hechten, geeft een heldere diagnose van mogelijke aangrijpingspunten voor sociale interventies en beleid.

In Leiden Zuidwest is de contactladder ingezet in de wijk Boshuizen. Daarvoor is aangebeld bij ruim 750 huishoudens in de wijk. De resultaten nuanceren enkele vaak gemaakte beleidsaannames rondom sociaal investeren: een gebrek aan contacten tussen bewoners is bijvoorbeeld niet altijd een probleem. De contactladder laat zien dat de ene straat of buurt de andere niet is. Groepen bewoners en straten onderscheiden zich van elkaar in de aard, mate en wenselijkheid van contacten. En dat leidt weer tot meerdere typen interventies. Het rapport doet aanbevelingen om het samen wonen en samen leven in Leiden Zuidwest te bevorderen.

Zie ook de speciaal bij de Contactladder ontwikkelde toolkit voor de bij brancheorganisatie Aedes aangesloten wooncorporaties en gemeenten. Zij kunnen met de toolkit zelf de contactladder toepassen en zo meer zicht krijgen op de sociale structuur in hun buurten.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Peter van der Graaf
  • Rob Bos

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: