Burgers geraadpleegd

Experiment: burgers over straftoemetingsrichtlijnen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Het Openbaar Ministerie heeft sinds geruime tijd te maken met een veranderende positie in de maatschappij: werd vroeger vanzelfsprekend gezag toegekend op grond van status, tegenwoordig moet gezag worden verdiend. Eén van de manieren om het vertrouwen te vergroten is het versterken van de externe oriëntatie: zowel door het verstevigen van de informatiefunctie naar burgers, als door het in contact treden met de buitenwereld. Het Openbaar Ministerie wilde weten in hoeverre de huidige richtlijnen omtrent straftoemeting bij minder ernstige delicten (of veelvoorkomende delicten) aansluiten bij wat er in de samenleving leeft.

Deze rapportage doet verslag van het gebruik van burgerpanels (grootschalige survey en kleinschalige bijeenkomsten) om de mening te peilen van burgers over de strafwaardigheid en sanctionering van veel voorkomende delicten zoals mishandeling, vernieling, bedreiging, discriminatie en opiumdelicten.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: