Bronnenboek 1995

Statistische informatie gehandicapten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
Onderzoek in opdracht van de Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid (ISG), uitgevoerd door het Kennisplatform Gehandicapten. In het Kennisplatform Gehandicapten participeren: Het Bisschop Bekkers Instituut BBI, het IRV en het Verwey-Jonker Instituut (C.P. van Gelder en C.A.M. Petit).

Het Bronnenboek beoogt een wegwijzer te zijn voor mensen die behoefte hebben aan statistisch materiaal omtrent gehandicapten. Publicatie werd voorafgegaan door de eveneens door het Kennisplatform samengestelde statistische bijlage bij het Inter sectoraal Meerjarenprogramma Gehandicaptenbeleid 1995-1998 “De Perken te Buiten”, 23 mei 1995.

Onderzoekers

  • C.J. Kusters-van Borren
  • H.M. Felix
  • C.P. van Gelder
  • M.C.O. Kersten
  • M.I.M. Schuurman

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: