Bewoners keuren de opvangvoorziening

Participatie Audit onder volwassen ggz- en oggz-cliënten bij Stichting de Volksbond Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 20-03-14
De kern van de methodiek PAja! is dat bewoners/cliënten in zorg- en welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen. Ze voeren hiervoor een onderzoek uit onder medecliënten: Wat vinden zij van de opvang en begeleiding? En hoe denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden?

Stichting de Volksbond Amsterdam richt zich op het aanbieden van zorg, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding aan dak- en thuislozen en mensen met ggz en oggz problematiek. De Volksbond heeft op verschillende van haar opvanglocaties een PAja! laten uitvoeren. In dit nieuwe traject werden een aantal elementen aan de PAja!-methodiek toegevoegd: Het train-de-trainers model en informatiebijeenkomsten voor medewerkers. Ook is de PAja! gedaan met een nieuwe doelgroep, namelijk volwassen bewoners van RIBW en MO locaties.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de PAja! in Amsterdam gevolgd. De rapportage laat zien dat PAja! niet alleen een methode blijkt te zijn voor jongeren, maar ook geschikt is voor volwassen cliënten van RIBW en MO locaties. Het is belangrijk dat cliënten voelen dat ze serieus genomen worden door de instelling en inspraak hebben. Dit is in dit traject gelukt. Hiernaast heeft het project geresulteerd in
een kwaliteitsverbetering van de deelnemende Volksbond locaties.

De Volksbond (Amsterdam) en het Verwey-Jonker Instituut willen met PAja! bijdragen aan de versterking van participatie, invloed en empowerment van cliënten, bewoners en andere gebruikers van voorzieningen en diensten én het via keuringen van onderop bijdragen aan kwaliteitsverbetering daarvan.

Onderzoekers

 • Diane BulsinkSenior onderzoeker
 • Jodi Mak
 • Lieke Wissink

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: