Bevordering van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op basisscholen

Een quickscan van behoeften en perspectieven voor de provincie Zuid-Holland en de provinciale steunfunctie-organisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
De provincie Zuid-Holland wil binnen haar diversiteitsbeleid uitwerking geven aan de programmalijn Participatie. In dit onderzoek staat het thema ouderparticipatie in het onderwijs centraal. Het rapport gaat in op zowel ouderbetrokkenheid, de relatie tussen de ouders en de school waar het om het eigen kind gaat, als ouderparticipatie, de actieve inzet breder dan alleen voor het eigen kind.

Gemeenten en scholen kunnen baat hebben bij het benutten van methodieken ter bevordering van de participatie en betrokkenheid, en daarbij mogelijk ook ondersteuning gebruiken. De provincie kan in de voorwaardenscheppende sfeer een rol spelen, vooral door de mogelijkheid te bieden de eigen infrastructuur van ondersteuningsorganisaties in te laten zetten. De vraag is of daaraan behoefte bestaat bij gemeenten en scholen, waaruit deze behoefte bestaat en welke bestaande methodieken het meest in aanmerking komen. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke behoefte bij gemeenten en basisscholen bestaat aan ondersteuning door de provincie bij de bevordering van actieve participatie in de onderwijsinstelling.

De quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke behoefte hebben gemeenten en scholen aan ondersteuning op het gebied van ouderparticipatie?
 • Welke vorm moet die ondersteuning volgens hen krijgen? Voor welke, eerder geïnventariseerde, methodieken bestaat draagvlak?
 • Welke rol zouden één of meer steunfunctieorganisaties kunnen vervullen?
 • Welke rol zou de provincie kunnen vervullen op het terrein van de ouderparticipatie?

Onderzoekers

 • Henk Jan van Daal
 • Norbert Broenink
 • Esmy Kromontono
 • Nasrin Tabibian

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: