Betekenisprofiel stationsplein zuidzijde station Schiedam Centrum

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03

Schieveste is een gebied van ruim 16 hectare, goeddeels braakliggend, gelegen tussen de A20 en de spoorlijn. Voor de ontwikkeling van Schieveste is een Masterplan opgesteld waarin de toekomst voor Schieveste wordt weergegeven als vitaal nieuw stadsdeel waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft als ‘sociaal supervisor’ opgetreden bij de ontwikkeling van Schieveste en een ‘betekenisprofiel’ opgesteld voor het stationsplein zuidzijde. Dit betekenisprofiel vormt een belangrijke onderlegger in het verdere ontwerpproces.

In deze uitgave passereren diverse uitgangspunten bij het opstellen van dit betekenisprofiel de revue. Daarna word de sociale structuur van het stationsplein en Schiedam-Oost beschreven, gevolgd door de betekenissen die verschillende groepen toekennen aan het stationsplein en de nabije omgeving. Tot slot worden drie thema’s uitgewerkt die van belang zijn voor de sociale kwaliteit van het plein: Sociale vitaliteit en levendigheid, Sociale duurzaamheid en Sociale veiligheid.

Dit is een heruitgave van het rapport dat in oktober 2002 bij Projectbureau Schieveste is verschenen.

Onderzoekers

  • Kees Fortuin
  • Astrid Huygen
  • Marieke Wentink

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: