Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak ‘Klimop’

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Het Verwey-Jonker Instituut en de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in opdracht van het Functioneel parket een bestuurlijke rapportage opgesteld. De aanleiding daarvoor was het zogenoemde vastgoedfraudeonderzoek Klimop. De zaak betrof grootschalige fraude onder meer door middel van valse facturen bij investeringen in vastgoedprojecten. Er was sprake van verdenking van valsheid in geschrifte, omkoping, oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn voor het merendeel van de ten laste gelegde feiten veroordeeld.

Deze bestuurlijke rapportage verschaft inzicht in de achtergrond en mogelijke oorzaken van de fraude. In het verlengde daarvan bevat het aanbevelingen voor de partners van het Openbaar Ministerie, op basis waarvan zij maatregelen kunnen treffen om dit type fraude te voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2011 aan de hand van het strafdossier en vraaggesprekken met diverse deskundigen.

Deze publicatie is tot stand gekomen met de volgende medewerkers van de Erasmus School of Law:

  • Prof. dr. H.G. Van de Bunt
  • Mr. drs. N.L. Holvast
  • Drs. K. Huisman
  • Drs. C. Meerts
  • Drs. C.G. van Wingerde
  • C.A. Hardeman MSc
  • D. Struik MSc

Onderzoekers

  • Arnt Mein
  • Lisanne Drost

Thema's

Deel deze publicatie op: