Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak ‘Klimop’

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak ‘Klimop’
Eramus School of Law:

Prof. dr. H.G. Van de Bunt

Mr. drs. N.L. Holvast

Drs. K. Huisman

Drs. C. Meerts

Drs. C.G. van Wingerde

C.A. Hardeman MSc

D. Struik MSc


==== Verwey-Jonker Instituut:

Mr. A.G. Mein


M.m.v.:

Mr. drs. L. Drost


====

Volledige tekst (pdf)2011

EindrapportageHet Verwey-Jonker Instituut en de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in opdracht van het Functioneel parket een bestuurlijke rapportage opgesteld. De aanleiding daarvoor was het zogenoemde vastgoedfraudeonderzoek Klimop. De zaak betrof grootschalige fraude onder meer door middel van valse facturen bij investeringen in vastgoedprojecten. Er was sprake van verdenking van valsheid in geschrifte, omkoping, oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn voor het merendeel van de ten laste gelegde feiten veroordeeld.


Deze bestuurlijke rapportage verschaft inzicht in de achtergrond en mogelijke oorzaken van de fraude. In het verlengde daarvan bevat het aanbevelingen voor de partners van het Openbaar Ministerie, op basis waarvan zij maatregelen kunnen treffen om dit type fraude te voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2011 aan de hand van het strafdossier en vraaggesprekken met diverse deskundigen.over-ons/medewerkers/lisanne_drost


Onderzoekers

  • Arnt Mein
  • Lisanne Drost

Thema's

Delen dit artikel op: