Beschermingsarrangementen

Recht doen vanuit het perspectief van de burger
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Het rechtssysteem kraakt en piept onder de last van overvraging. De overheid neemt allerlei maatregelen om het rechtssysteem te ontlasten. In dit rapport staan de behoeften van de burger centraal: Welke bescherming behoeft de burger als de veiligheid in het gezin, op school of in de wijk in gevaar komt? Welk beschermingsarrangement is gewenst en aan welke criteria moet dat voldoen?

Een beschermingsarrangement is te zien als een gesystematiseerd geheel van afspraken tussen organisaties, instituties en betrokken burgers, voor het oplossen van een gemeenschappelijk ervaren probleem. Het gaat hier om zowel de informele als formele vormen van bescherming. De notie in deze studie is dat er behoefte bestaat aan een nieuw type veiligheidszorg. Daarin worden formele en informele vormen van conflictoplossing ingezet naast, na en in samenhang met elkaar. In deze verkenning is dit voor drie domeinen uitgewerkt: het gezin, de school en de wijk. Naast een probleemanalyse passeren de verschillende behoeften aan bescherming de revue en komen enkele criteria naar voren waaraan een beschermingsarrangement moet voldoen.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: