Berichten uit de samenleving

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-94

Berichten uit de samenleving


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Kees Fortuin

1994

ISBN 90-70983-62-1
88 pag. €Â 9,50

Synthese-rapport

Sociale vernieuwing is een poging om maatschappelijke problemen tot een oplossing te brengen door de verhouding tussen overheid, burger en maatschappelijk middenveld te dynamiseren. Bureaucratische schotten moeten worden doorbroken, de betrokkenheid van de burger bij beleid moet worden vergroot, in plaats van standaardoplos-singen moet maatwerk ontwikkeld worden. En bovenal moeten vernieuwingsgezindheid en enthousiasme gemobiliseerd worden.

Drie ‘actiegebieden’ in Rotterdam – Kop van Zuid, Het Nieuwe Westen en Hoogvliet – fungeerden als proeftuinen voor sociale vernieuwing. In het onderzoek Berichten uit de samenleving zijn gedurende bijna drie jaar de ontwikkelingen in die actiegebieden op de voet gevolgd. Hoe ontwikkelen samenwerkingsverbanden zich; welke invloed hebben projecten op het ‘probleemoplossend vermogen’ van een wijk; hoe verhouden wijken zich tot centrale stedelijke diensten? Dat zijn enige vragen die in dit onderzoek aan de orde komen.

Maar al te vaak missen evaluaties de bezieling waarmee vernieuwingen gestart zijn. In dit rapport wordt geprobeerd om verbanden tussen drie totaal verschillende projecten te leggen, zonder de begeestering waarom het allemaal begonnen is geweld aan te doen.

Van het onderzoek in de drie actiegebieden zijn ook afzonderlijke rapportages verschenen:
Berichten uit de samenleving
Kop van Zuid, Punt 50.
ISBN 90-70983-59-1

Berichten uit de samenleving
Het Nieuwe Westen, ABC-Project.
ISBN 90-70983-60-5

Berichten uit de samenleving
Hoogvliet, project Wijkbeheer.
ISBN 90-70983-61-3

Thema's