Berichten uit de samenleving

Synthese-rapport
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Sociale vernieuwing is een poging om maatschappelijke problemen tot een oplossing te brengen door de verhouding tussen overheid, burger en maatschappelijk middenveld te dynamiseren. Bureaucratische schotten moeten worden doorbroken, de betrokkenheid van de burger bij beleid moet worden vergroot, in plaats van standaardoplossingen moet maatwerk ontwikkeld worden. En bovenal moeten vernieuwingsgezindheid en enthousiasme gemobiliseerd worden.

Drie ‘actiegebieden’ in Rotterdam – Kop van Zuid, Het Nieuwe Westen en Hoogvliet – fungeerden als proeftuinen voor sociale vernieuwing. In het onderzoek Berichten uit de samenleving zijn gedurende bijna drie jaar de ontwikkelingen in die actiegebieden op de voet gevolgd. Hoe ontwikkelen samenwerkingsverbanden zich; welke invloed hebben projecten op het ‘probleemoplossend vermogen’ van een wijk; hoe verhouden wijken zich tot centrale stedelijke diensten? Dat zijn enige vragen die in dit onderzoek aan de orde komen.

Maar al te vaak missen evaluaties de bezieling waarmee vernieuwingen gestart zijn. In dit rapport wordt geprobeerd om verbanden tussen drie totaal verschillende projecten te leggen, zonder de begeestering waarom het allemaal begonnen is geweld aan te doen.

Van het onderzoek in de drie actiegebieden zijn ook afzonderlijke rapportages verschenen:
Berichten uit de samenleving
Kop van Zuid, Punt 50.
ISBN 90-70983-59-1

Berichten uit de samenleving
Het Nieuwe Westen, ABC-Project.
ISBN 90-70983-60-5

Berichten uit de samenleving
Hoogvliet, project Wijkbeheer.
ISBN 90-70983-61-3

Onderzoekers

  • Kees Fortuin

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: