Beoordelingsinstrument Wmo-beleid

Handleiding en schriftelijke vragenlijst voor Wmo-raden - Wmo Instrument 9
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Wmo-raden voorzien gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies over het Wmo-beleid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een instrument gemaakt om deze adviesfunctie te versterken. Dit instrument is in nauwe samenspraak met Wmo-raden en de Koepel van Wmo-raden ontwikkeld.

Door het te gebruiken komen Wmo-raden tot een gestructureerde beoordeling van het Wmo-beleid van hun gemeente. Het instrument bestaat uit drie onderdelen: het invullen van een digitale vragenlijst, het bespreken van de resultaten in de Wmo-raad, en het overleg met de gemeente. De Wmo-raad krijgt aanknopingspunten voor een strategisch overleg met de gemeente over de kwaliteitsverbetering van het Wmo-beleid.

Onderzoekers

  • Jessica van den Toorn
  • Diane BulsinkSenior onderzoeker
  • Trudi Nederland

Thema's

Deel deze publicatie op: