Benutting van ervaringsdeskundigheid

Hoe ledenraadpleging de belangenbehartiging van reumapatiëntenverenigingen kan versterken
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Patiëntenorganisaties die aan belangenbehartiging doen gaan voor een zeer belangrijk deel uit van de ervaringen van hun achterban. Steeds vaker doen verschillende partijen zoals de overheid en zorginstellingen, maar ook de achterban zelf, een beroep op deze organisaties. Daarom is het zaak de ervaringskennis van de achterban optimaal te benutten. Daartoe staan patiëntenorganisaties verschillende strategieën en instrumenten ter beschikking.

Maar welke zijn nu geschikt en wat zijn de voorwaarden voor een productieve toepassing? Op verzoek van de Reumapatiëntenbond heeft het Verwey-Jonker Instituut een literatuurstudie verricht naar passende instrumenten voor ledenraadpleging. In een pilotonderzoek zijn enkele van deze instrumenten in de praktijk uitgeprobeerd. In Benutting van ervaringsdeskundigheid doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook vastgelegd in een handboek voor ledenraadpleging door patiëntenorganisaties.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts

Thema's

Deel deze publicatie op: