Beleid voor de integratie van EU-migranten

Factsheet
PublicatiesGepubliceerd op: 25-04-16
Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Kennisplatform Inclusief Samenleven bestudeerde het beleid van vier vooroplopende gemeenten en maakte voor de gemeenten Westland, Peel en Maas, Eindhoven en Amsterdam een factsheet.

Amsterdam gelooft dat EU-migranten een waardevolle economische bijdrage leveren aan de lokale economie en de samenleving. De gemeente zet zich met name sterk in voor het verbeteren van de taalvaardigheid van EU-migranten. Zij zijn daarin een voorloper, en in deze factsheet bespreken we daarom het beleid rondom taal voor EU-migranten van de gemeente Amsterdam.

Dit onderzoeksproject bestaat uit de volgende factsheets:

ISBN 978-90-5830-734-7
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Betty Noordhuizen
  • Inge Razenberg

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: