Belangenbehartiging door de patiënten- en cliëntenbeweging

De theorie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw hebben patiënten en cliënten in Nederland initiatieven genomen om hun positie binnen de gezondheidszorg te verbeteren. We spreken sindsdien van een beweging: een groeiende groep gebruikers van gezondheidsvoorzieningen heeft zich op basis van overeenkomstige belangen verenigd. In dit rapport is deze beweging van patiënten en cliënten in kaart gebracht.

Deze studie gaat in op de vraag hoe organisaties van patiënten en cliënten kunnen werken aan belangenbehartiging. Welke methoden zijn bruikbaar? Wat is de functie van ervaringsdeskundigheid bij belangenbehartiging en welke effecten kunnen worden gerealiseerd?

De uitgave Belangenbehartiging door de patiënten- en cliëntenbeweging levert een theoretisch model voor de huidige en toekomstige belangenbehartiging door en voor patiënten en cliënten. De onderzoekers beschrijven in welke politieke en maatschappelijke omgeving de beweging strategisch opereert en welke mogelijkheden die context biedt. Die mogelijkheden zijn vervolgens uitgewerkt in een vergelijking met andere sociale bewegingen in Nederland en het buitenland.

Naast deze theoretische studie is in 2004 een aparte publicatie verschenen. Daarin wordt aan de hand van concrete voorbeelden de praktijk van de belangenbehartiging door patiënten- en cliëntenorganisaties uit de doeken gedaan.

Onderzoekers

  • Jan Willem Duyvendak
  • Trudi Nederland
  • Margaret Brugman

Thema's

Deel deze publicatie op: