Baanlozen in beweging

Evaluatie van een interactieve benadering in Hilversum
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Sociale activering staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Zo ook in Hilversum waar de gemeente samen met een keur aan maatschappelijke instellingen en organisaties zoekt naar wegen om sociale activering op de rails te krijgen en tot een goed einde te brengen. Dit onderzoeksrapport geeft een beschrijving en evaluatie van een proefproject voor sociale activering in Hilversum. In de eerste helft van 1998 werden 42 zogeheten fase 4-cliënten van de Gemeentelijke Sociale Dienst benaderd voor een Activerend Interview.

De uitvoering was in handen van het Samenwerkingsverband Sociale Activering waarin medewerkers van verschillende Hilversumse instellingen als activeerders verbonden waren. Van de dertig cliënten die hier vervolgens aan deelnamen zijn er 28 daar een vervolg aan hebben gegeven in de vorm van een stappenplan voor het vinden van een baan, educatie, vrijwilligerswerk of het zoeken van hulp bij problemen.

Om het plan in goede banen te leiden kunnen deze deelnemers een beroep doen op extra ondersteuning. Behalve dit resultaat, levert de aanpak ook een aantal belangrijke aanknopingspunten voor verbetering van sociale en maatschappelijke voorzieningen. Daaruit blijkt dat de aanpak aanvullend werkt op de bestaande werkwijzen rond die voorzieningen. Samen met haar maatschappelijke partners ziet de gemeente Hilversum in dit resultaat voldoende grond voor voortzetting van deze aanpak.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: