Armoedebestrijding in de deelgemeente Feijenoord

Een hernieuwde aanpak
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Veel van de huishoudens die in Nederland rond moeten komen van een laag inkomen bevinden zich in de grote steden, waaronder Rotterdam. Vooral in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is armoede een groot probleem.

Verschillende huishoudens hebben dagelijks grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn voor een belangrijk deel uitgesloten van het maatschappelijke leven. Daarom heeft het deelgemeentebestuur armoedebestrijding als speerpunt benoemd in haar bestuursprogramma. Dit onderzoek gaat over de rol van maatschappelijke organisaties bij armoedebestrijding. Wat kunnen zij doen om de bestaande initiatieven rondom de bestrijding van armoede te verbeteren?

Dit rapport presenteert verschillende thema’s waarop winst is te boeken. De deelgemeente en maatschappelijke organisaties moeten zoveel mogelijk op zoek gaan naar integrale samenwerkingsvormen. Het benoemen van duidelijke doelstellingen en het gericht evalueren van activiteiten zijn hierbij onontbeerlijk. Bovendien zijn organisaties gebaat bij consequente aandacht van de deelgemeente wat betreft het gericht ondersteunen en faciliteren van projecten.

Onderzoekers

  • Fabian Dekker
  • Jessica van den Toorn

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: