Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde

Beleving van armoede door opvoeders en jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 25-07-14
Het percentage 0 t/m 17-jarigen dat opgroeit in een uitkeringsgezin stijgt. Zo zorgt ook in de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde de aanhoudende economische malaise voor sombere vooruitzichten. In de gemeente Elburg steeg het percentage kinderen in een uitkeringsgezin van 2,03 procent in 2010 naar 2,04 procent in 2012. In Hattem steeg het percentage van 2,21 naar 2,65 procent en ook in de gemeente Heerde was er sprake van een stijging: van 2,03 naar 2,34 procent. Alleen in de gemeente Oldebroek was er in de laatste jaren sprake van een daling, daar leefde in 2012 1,84 procent van de kinderen in een uitkeringsgezin.

Bovenstaande gemeenten wilden graag weten of de door hun beschikbaar gestelde middelen goed besteed worden en hoe groot de armoedeproblematiek precies is. In het voorjaar van 2014 deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek onder opvoeders en jongeren in de betreffende gemeenten. Om inzicht te krijgen in hoe opvoeders en jongeren armoede beleven, is een online vragenlijst uitgezet onder de doelgroep. In het rapport wordt per gemeente ingegaan op wat armoede voor opvoeders en jongeren betekent. Hoe gaan ze ermee om en welke tips en adviezen hebben zij voor de gemeente? Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen om de consequenties van armoede voor opvoeders en jongeren in deze vier gemeenten te beperken.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Meintje van Dijk
  • Jessica van den Toorn
  • Trudi Nederland

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: