Anders praten over jeugd

Naar een begrippenkader voor lokaal preventief jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Ook als het over jeugdigen gaat heeft iedereen zijn eigen zienswijze. Uitvoerend werkers hechten veel waarde aan vertrouwensrelaties met jeugdigen, ze benadrukken het belang van processen. Beleidsmakers hechten aan zichtbare en meetbare resultaten en de term ‘producten’ ligt hen in de mond bestorven. Dan zijn er ook nog jeugdigen zelf die hun eigen kijk op de dingen hebben, en er is de publieke opinie, waarin steeds het trefwoord overlast terugkeert.

In het onderzoek Anders praten over jeugd zijn drie succesvolle projecten op het gebied van preventief jeugdbeleid bestudeerd. Daarbij is de zienswijze van verschillende betrokkenen op de projecten geanalyseerd. Op basis daarvan is een begrippenkader ontwikkeld dat zienswijzen zou kunnen verbinden zonder de verschillen weg te poetsen. Met name wordt aandacht besteed aan begrippen die zowel passen bij het sociale aspect als bij het procesaspect van sociale processen.

Onderzoekers

  • Kees Fortuin
  • Carmen Keune

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: