Ambitieus ondernemen in de ICT

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13
In Nederland zijn steeds meer zzp’ers actief. De belangrijkste bijdrage van zzp’ers voor de economie zit in de geboden flexibiliteit aan het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zijn er maar weinig zzp’ers die de intentie hebben om in de toekomst door te groeien naar een onderneming met personeel. In de beleidsdiscussie wordt ook wel gesproken over een gebrek aan ambitieuze ondernemers.

Bestaand onderzoek naar de factoren die ambitieus ondernemerschap beïnvloeden is echter schaars. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt in deze publicatie hoe het ambitieus ondernemerschap in de ICT-sector is te verklaren en wat kan worden gedaan om knelpunten in de toekomst op te lossen. De onderzoekers maken hierbij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden. Uit de resultaten blijkt onder andere dat het professionele netwerkgebruik en risicobereidheid belangrijke voorspellers zijn van omzetgroei en de intentie om personeel aan te nemen.

Onderzoekers

  • Drs. Fabian Dekker
  • Claire Aussems

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: