Ambitieus ondernemen in de ICT

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In Nederland zijn steeds meer zzp’ers actief. De belangrijkste bijdrage van zzp’ers voor de economie zit in de geboden flexibiliteit aan het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zijn er maar weinig zzp’ers die de intentie hebben om in de toekomst door te groeien naar een onderneming met personeel. In de beleidsdiscussie wordt ook wel gesproken over een gebrek aan ambitieuze ondernemers.

Bestaand onderzoek naar de factoren die ambitieus ondernemerschap beïnvloeden is echter schaars. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt in deze publicatie hoe het ambitieus ondernemerschap in de ICT-sector is te verklaren en wat kan worden gedaan om knelpunten in de toekomst op te lossen. De onderzoekers maken hierbij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden. Uit de resultaten blijkt onder andere dat het professionele netwerkgebruik en risicobereidheid belangrijke voorspellers zijn van omzetgroei en de intentie om personeel aan te nemen.

Onderzoekers

  • Fabian Dekker
  • Claire Aussems

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: