Als een vis in het water

Evaluatie van het Jongerentoezichtteam in het De Mirandabad
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Bezoekers en medewerkers van zwembaden worden de laatste jaren geconfronteerd met incidenten, overtredingen en criminaliteit. Veel zwembaden zoeken daarom hun toevlucht tot zwemuren voor aparte groepen, bewakingscamera’s en bewakingspersoneel. In de Rivierenbuurt in stadsdeel ZuiderAmstel, Amsterdam, zijn jongeren uit de risicogroepen zelf ingezet in het De Mirandabad. Het jongerentoezichtteam (Ri4-team) is er allereerst om de veiligheid te bewaken. De jongeren krijgen daarnaast een beter perspectief op scholing en werk.

In deze rapportage is de effectiviteit van het Ri4-team geëvalueerd. Jongeren en andere betrokkenen komen aan het woord over de sterke en zwakke kanten van de werkwijze. Ook zijn twee vergelijkbare projecten beschreven. De evaluatie bevat bruikbare adviezen voor andere organisaties zoals recreatieve voorzieningen, winkelcentra of woningbouwcorporaties die een jongerentoezichtteam willen opzetten.

Bij de evaluatie van het jongerentoezichtteam is een apart stappenplan verschenen: Stappenplan Jongerentoezichtteam.

Onderzoekers

 • Nanne Boonstra
 • Esmy Kromontono
 • Sima Nieborg

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: