Als een vis in het water

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-05

Als een vis in het water


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Nanne Boonstra
Drs. Esmy Kromontono
Dr. Sima Nieborg

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-191-5
104 pag. € 9,50

Evaluatie van het Jongerentoezichtteam in het De Mirandabad

Bezoekers en medewerkers van zwembaden worden de laatste jaren geconfronteerd met incidenten, overtredingen en criminaliteit. Veel zwembaden zoeken daarom hun toevlucht tot zwemuren voor aparte groepen, bewakingscamera’s en bewakingspersoneel. In de Rivierenbuurt in stadsdeel ZuiderAmstel, Amsterdam, zijn jongeren uit de risicogroepen zelf ingezet in het De Mirandabad. Het jongerentoezichtteam (Ri4-team) is er allereerst om de veiligheid te bewaken. De jongeren krijgen daarnaast een beter perspectief op scholing en werk.

In deze rapportage is de effectiviteit van het Ri4-team geëvalueerd. Jongeren en andere betrokkenen komen aan het woord over de sterke en zwakke kanten van de werkwijze. Ook zijn twee vergelijkbare projecten beschreven. De evaluatie bevat bruikbare adviezen voor andere organisaties zoals recreatieve voorzieningen, winkelcentra of woningbouwcorporaties die een jongerentoezichtteam willen opzetten.

Bij de evaluatie van het jongerentoezichtteam is een apart stappenplan verschenen: Stappenplan Jongerentoezichtteam.

vitaliteit/publicaties/recht/stappenplan_jongerentoezichtteam

Thema's