Allochtonen en de Nierpatiëntenvereniging

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Hoe word je een belangenorganisatie voor alle patiënten: allochtoon en autochtoon? Hoe is de dienstverlening aan allochtonen te verbeteren? Hoe raken allochtonen meer betrokken bij het beleid, de activiteiten en het vrijwilligerswerk in de organisatie? Dit zijn de vragen waar de Nierpatiëntenvereniging Nederland mee zit, net als vele andere belangenorganisaties voor patiënten.

Het Verwey-Jonker instituut gaat in dit onderzoek na wat er in literatuur en bij soortgelijke organisaties bekend is over dit onderwerp. Ook worden groepen allochtone patiënten en zorgverleners ondervraagd over wat zij als knelpunten ervaren bij hulpverlening en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. Het ontstane overzicht en de oplossingen die de respondenten en onderzoekers aandragen zijn niet alleen van toepassing voor de Nierpatiëntenvereniging Nederland. De uitkomsten zijn ook bruikbaar voor andere patiëntenorganisaties die de dienstverlening aan allochtonen willen verbeteren.

Onderzoekers

  • Nasrin Tabibian
  • Klaas Gorter

In samenwerking met

Drs. G. Doan

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: