Agressie in de sport

Fysieke en verbale agressie in de Rotterdamse amateursport: ervaringen en verklaringen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03

Sportorganisaties en overheden benadrukken graag de integrerende en normerende werking van breedtesport. De uitgedragen boodschap is dat recreatiesport goed doet en de samenleving van problemen ontlast. Signalen dat sommige sporten regelmatig worden belast door agressie, ontkrachten echter dit beeld. In opdracht van de gemeente Rotterdam en de KNVB is daarom onderzocht of Rotterdammers de sport nog als sportief ervaren en hoe foul play verklaard kan worden.

Hoeveel inwoners van Rotterdam zijn bijvoorbeeld getuige geweest van fysieke en verbale agressie in de sport? Welke lessen trekken ze daaruit? Speelt het in Rotterdam vooral bij teamsporten zoals voetbal? En wanneer gaat het daar mis?

Een belangrijke onderzoeksvraag is of het een maatschappelijk probleem betreft dat zich weerspiegelt in de sport, of dat er ook specifieke oorzaken zijn. Sportfactoren – zoals de mate waarin sporters agressie als onderdeel van het spel accepteren, de rugdekking vanaf de zijlijn en een tekort aan kader blijken vaker dan gedacht aan de bron te staan van wangedrag binnen de lijnen. Bovendien worden in sommige takken van sport maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende assertiviteit en groeiende sociale concurrentie tussen etnische groepen, eerder versterkt dan gekanaliseerd.
In Agressie in de sport is te lezen hoe in een stad als Rotterdam verschillend wordt gereageerd op foul play, maar ook dat velen binnen en buiten de sport een noodzaak tot actie zien. Zeker is in ieder geval dat de stelling dat sportbeoefening vanzelf een meerwaarde heeft voor de samenleving, te lichtzinnig is. Voordat de sport weer als voorbeeld kan worden gesteld voor andere sectoren, is het van belang het eigen huis op orde te brengen. De bal ligt nu bij de sport.

Zie ook: www.nisb.nl

actueel/persberichten/2003/breedtesport_worstelt_met_agressie, http://www.nisb.nl

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Jan Willem Duyvendak
  • Lex Veldboer

Thema's

Deel deze publicatie op: