Adviseren over maatschappelijke ondersteuning

Cliëntenparticipatie bij gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Dit onderzoek geeft een indringend beeld van de cliëntenparticipatie in gemeenten op het moment dat deze zich voorbereiden op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Op verzoek van het Landelijk Overleg van Regionale Patiënten/Consumenten Platforms is onderzocht op welke wijze cliënten participeren in het gemeentelijk beleid en hoe zij betrokken zijn bij de gemeentelijke Wmo-plannen.

Op basis van een schriftelijke raadpleging van meer dan 200 gemeenten is de bestaande adviesstructuur van cliëntenraden, gehandicaptenplatforms en seniorenraden in kaart gebracht, de verschillende groepen burgers die daarbij betrokken zijn en de wijze waarop deze ondersteund worden. Ook is nagegaan op welke wijze deze vertegenwoordigers adviseren over de invoering van de WMO. Bij 12 gemeenten is een diepergaand onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van cliëntenvertegenwoordigers bij de invoering van de Wmo. Vertegenwoordigers van gemeenten, cliënten en ondersteuningsorganisaties oordelen daarbij kritisch over het functioneren van huidige cliëntenraden. Het onderzoek sluit af met de presentatie van drie ideaaltypische modellen van cliëntenparticipatie binnen de Wmo.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Trudi Nederland
  • Gülşen Doĝan
  • Rob Lammerts

Thema's

Deel deze publicatie op: