Activering langdurig baanlozen

De methode "Eigen participatieperspectief"
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Langdurige baanlozen zijn op de huidige arbeidsmarkt vrijwel kansloos. Hoe kan worden voorkomen dat zij blijvend buiten de maatschappij komen te staan? Het Verwey-Jonker Instituut heeft een onconventionele methodiek ontwikkeld voor activering van baanlozen. Het lokaal welzijnswerk speelt hierbij een belangrijke rol. Sociaal-cultureel werkers, vrouwenwerkers, jongerenwerkers en opbouwwerkers activeren en steunen baanlozen bij het opstellen en uitvoeren van een eigen actieplan. Dit kan aan de hand van Activering langdurig baanlozen.

Het boek biedt welzijnswerkers een in de praktijk ontwikkeld en getoetst instrumentarium. De methode ‘Eigen participatieperspectief’ heeft haar bruikbaarheid in Rotterdam al bewezen. De begeleiding bestaat uit drie etappes: de sneeuwbalbenadering en individuele interviews, groepsbijeenkomsten en de follow-up. Het boek bevat naast een gedegen handleiding voor de methode alles om de methode in praktijk te brengen, zoals vragenlijsten, een programmavoorbeeld en een formulier eigen actieplan. Baanlozen kunnen met behulp van deze methode een nieuw en eigen perspectief verwerven op betaald werk en andere vormen van maatschappelijke participatie.

Te verkrijgen bij Uitgeverij Jan van Arkel

Onderzoekers

  • Rob Lammerts

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: