7 gouden tips voor antidiscriminatiemethodes in het onderwijs

PublicatiesGepubliceerd op: 18-12-19
Vooroordelen, stereotypen en discriminatie verminderen onder jongeren op middelbare scholen, hoe doe je dat? KIS zet in deze publicatie tips op een rij voor methoden, aanpakken of interventies in het onderwijs.

Deze publicatie is bedoeld voor de ontwikkelaars van antidiscriminatie-interventies of -methodes die aangeboden worden aan scholen. Ook staan er tips voor docenten die zelf aandacht willen besteden aan dit thema.

11 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

  • Hanneke Felten
  • Afiah Vijlbrief

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: