Seksueel en huiselijk geweld

Effecten hulpverlening Oranje Huis

OmschrijvingHet Oranje Huis is een instelling voor slachtoffers van huiselijk geweld. In de opvangcentra van deze instelling vinden opvang, advies en eerste hulp onder een dak plaats. De term Oranje Huis verwijst naar het open karakter van de centra: niet geheim, wel veilig. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt wat de effecten van de Oranje Huis methodiek zijn.

Hiervoor ondervragen we honderd gezinnen die in de crisisopvang van de Oranje Huizen in Amsterdam, Alkmaar en Almere verblijven. De vragenlijsten worden op drie meetmomenten in anderhalf jaar tijd ingevuld. Daarbij gaat het om cliënten die de Nederlandse taal voldoende beheersen. Ook de ervaringen van cliënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn worden in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek. Op deze manier onderzoeken we voor beide groepen wat de effecten van de methode van het Oranje Huis zijn. Is de veiligheid van de cliënten gegarandeerd? In hoeverre draagt de hulpverlening bij aan het afnemen van traumatisering, vergroten van veiligheid en toename van kwaliteit van leven van ouders en kinderen? En sluit de Oranje Huis methodiek ook aan bij de behoeften van cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek.

Zie ook deze factsheet met de eerste bevindingen uit het onderzoek.
OpdrachtgeverBlijfgroep
Gereed in 2020
Meer weten? Neem contact op met Katinka Lunnemann.