Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Het instituut

Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen.

We hebben ruime ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen, helpen opdrachtgevers grip te krijgen op sociale dilemma’s en zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn: armoede, buurten, diversiteit, jeugd, lokaal sociaal domein, onderwijs, opvoeding, ouderen, participatie, seksueel en huiselijk geweld, sport, veiligheid, werk en inkomen, Wmo en zorg. En we schromen niet om nieuwe vraagstukken op te pakken.

We werken in drie onderzoeksgroepen - Jeugd, opvoeding en onderwijs, Sociale vitaliteit en veiligheid en Maatschappelijke participatie - en voeren daarnaast verschillende programma’s en methodieken uit. De onderzoeksresultaten worden actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan de samenleving. Wij werken uiteraard via de normen van de AVG (zie: Privacy regelement). Het Verwey-Jonker Instituut is ISO-gecertificeerd, een extra garantie dat opdrachten goed, op tijd en volgens de kwaliteitsnormen worden uitgevoerd.

Onze organisatie

Prof. Dr. Majone Steketee (voorzitter) en Prof. Dr. Hans Boutellier vormen de Raad van bestuur. De Raad van toezicht bestaat uit Jaap Smit (voorzitter), Mirjam van ’t Veld, Hanneke Möhring, Hans Kamps, Maarten van Poelgeest en Monique Kremer

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 41 18 58 48, ons BTW-nummer is: 8024.54.616.B01.

Jaarrekening 2017

Download hier onze Jaarrekening 2017

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (030) 23 00 799 of secr@verwey-jonker.nl. Via deze weg kunt u ook uw onderzoeksvragen voorleggen of vrijblijvend een offerte aanvragen.