Medewerkers

Drs. Ron van Wonderen

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: rvanwonderen@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Sociale vitalileit en veiligheid

Drs. Ron van Wonderen is in 2005 in dienst getreden bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij is sociaal psycholoog en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker houdt hij zich binnen het instituut bezig met de onderzoekthema’s: samenleven en spanningen in buurten; sociale stabiliteit; radicalisering; veiligheidsbeleving en buurt-, jeugd- en jongereninterventies. Hiernaast is Ron van Wonderen themacoördinator Sociale Stabiliteit van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Ron van Wonderen heeft in 2017 in opdracht van het ministerie SZW een landelijk onderzoek uitgevoerd onder 4.500 jongeren en 2.000 volwassenen naar oorzaken en triggerfactoren voor moslimdiscriminatie in Nederland. In 2015 heeft hij in opdracht van het ministerie SZW onder jongeren een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en triggerfactoren voor antisemitisme in Nederland. Hiernaast heeft hij surveys onder jongeren uitgevoerd naar determinanten voor discriminatie, polarisatie en radicalisering (rechtsradicalisering en Islamitische radicalisering). Thans is hij betrokken bij IMPACT Europe, een grootschalig Europees project waarin een toolbox wordt ontwikkeld voor het ontwerpen, kiezen en evalueren van aanpakken om radicalisering te voorkomen of te verminderen.

In het kader van het Kennisplatform Integratie & Samenleving inventariseert en beschrijft hij aanpakken om de weerbaarheid van het ‘veelstemmige midden’ in de samenleving te versterken tegen polarisatie. Ook heeft Van Wonderen ‘narratieven van burgers over (toenemende) culturele en etnische diversiteit in de samenleving’ in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten (2017) geven inzicht in de zorgen en weerstanden die leven onder de brede bevolking omtrent toenemende diversiteit, en in de veerkracht van burgers om met deze (toenemende) verschillen om te kunnen gaan. In 2016 heeft Ron de handreiking Omgaan met maatschappelijke spanningen gepubliceerd voor professionals en beleidsmakers, met informatie over verschijningsvormen, risicofactoren, signalen en hoe een gestructureerde aanpak verloopt. Om professionals concreet op weg te helpen, bevat de handreiking veel praktische informatie met aanpakken, protocollen, checklists en voorbeelden.

Hiernaast voert Ron van Wonderen in wijken onderzoek uit naar de oorzaken (risicofactoren) en oplossingsrichtingen voor spanningen tussen buurtbewoners. Hij diagnosticeert beleid in die buurten ten opzichte van de aanwezige problematiek. Hij werkt de bevindingen van dit onderzoek nader uit in een dissertatie bij de leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de VU.

Andere recente onderzoeksprojecten van Ron van Wonderen zijn een longitudinale vergelijkende studie in twintig wijken naar de effecten van de interventie Thuis op Straat op leefbaarheid, veiligheid en buurtbetrokkenheid (2016) en de ontwikkeling van de landelijke monitor Veilig Ondernemen in Beeld (in kaart brengen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven) in opdracht van het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2017 Jonkman, H., & Van Wonderen, R. (2017). The effects of At Home in the Street (TOS): Results of a Dutch community intervention in a four-year study, Journal of Children's Services, Vol. 12 Issue: 1, pp.32-46.
 • 2016 Hemert, D. van, Van Wonderen, R., & Muskee, T. (2016). Toolkit helpt bij evaluatie aanpak radicalisering. Te raadplegen op: www.ccv-secondant.nl/platform/article/toolkit-helpt-bij-evaluatie-aanpak-radicalisering
 • 2014 Broekhuizen, J., & Van Wonderen, R. van (2014). Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering (2e meting). Utrecht/Amersfoort: Verwey-Jonker Instituut en Stichting SVG.
 • 2014 Grumbkow, C. von & Wonderen, R. van (2014). Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Proces 93 (4), pp. 311-324.
 • 2013 Gielen, Amy-Jane & Ron van Wonderen (2013). “Antiradicaliseringsbeleid: de dingen goed doen of de goede dingen doen?” Tijdschrift voor Veiligheid, 4 (12), pp. 56-69. www.agadvies.com/wp-content/uploads/downloads/Gielen-Van-Wonderen-TvV_2013_12_4_.pdf
 • 2013 Broekhuizen, J., Wonderen, R. van, & Marissing, E. (2013). Spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. BeleidsonderzoekOnline, (jan.-mrt). 
 • 2013 Gaag, R. van der, Wonderen, R. van, & Boonstra, N. (2013). Van lastpak naar talent in Spangen: Gericht werken aan een goede toekomst voor criminele en overlastgevende jongeren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 106(1), 44-47.
 • 2013 Wonderen, R. van. (2013). Een nieuwe dreiging waart door Europa (boekbespreking). Tijdschrift voor Veiligheid, 12(1), 52-55.
 • 2012 Davelaar, M., Bakker, I., Wonderen, R. van, & Boutellier, H. (2012). Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in tijden van bezuinigingen: Wat zijn de gevolgen voor de politie? In J. Nelis (samenst.), De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024 (pp. 48-66). S.l.: Directie HRM Nationale Politie.
 • 2012 Wonderen, R. van, & Broekhuizen, J. (2012). `Signaleren en tegengaan van spanningen in buurten: Niet religie, maar overlast polariseert. Secondant, 26(6), 27-29.
 • 2011 Wonderen, R. van, & Broekhuizen, J. (2011). Spanningen in buurten: Theoretische verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor polarisatieprocessen. Cahiers Politiestudies, 18(1), 53-77.
 • 2010 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2010). Respect op het plein: Werken aan gedragsverandering in de buurt. MO Samenlevingsopbouw, 29(225), 30-32.
 • 2010 Broekhuizen, J. & Wonderen, R. van. (2010). Samenleven met verschillen: Over de ontwikkeling van een instrument om polarisatie en vertrouwen in buurten te meten. Amsterdam: Vrije Universiteit
 • 2010 Wonderen, R. van. (2010). De buurt als opvoedingsomgeving: Buurtnetwerkoverleg geen doel, maar middel. Secondant, 24(2), 38-41.
 • 2010 Wonderen, R. van, & Boonstra, N. (2010). De buurt als opvoedingsomgeving: Buurtnetwerkoverleg geen doel, maar middel. Secondant, 24(2), 38-41.
 • 2010 Wonderen, R. van, & Engbersen, R. (2010). Alleen samen optrekken tegen onveiligheid helpt. Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 16(4), 30-35.
 • 2009 Boonstra, N., Hermens, N., & Wonderen, R. van. (2009). Sportieve buurten of sportief buurten: Sport als middel om de kwaliteit van wijken te verbeteren. Rooilijn, 42//(7), 480-485.
 • 2009 Wonderen, R. van. (2009). Polarisatie in buurten: Spanningen onder de oppervlakte. Secondant, 23(5), 34-37. 
 • 2008 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2008). Bijbaantjes tegen verloedering: Onderzoek Jongeren verbeteren hun eigen wijk. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 62(10), 8-11.
 • 2008 Boonstra, N., & Wonderen, R. van. (2008). Geen clubs, toch sporten: Georganiseerd sporten in achterstandswijken. TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 62(7-8), 28-29.
 • 2008 Mak, J. & Wonderen, R. van (2008). Hangjongeren: Tussen flaneren en schofferen. Deviant, 15 (58), 15.
 • 2008 Wonderen, R. van. (2008). Naar een monitor polarisatie en sociaal vertrouwen tussen bevolkingsgroepen. Tijdschrift voor Veiligheid, 7(1), 60-65.
 • 2006 Wonderen, R. van. (2006). Naar een veilige school. Vernieuwing: Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 65(2), 12-14
 • 2005 Wonderen, R. van (2005). Agressie en geweld in het onderwijs. S.l.: WODC. Te vinden op:http://www.wodc.nl/images/school en criminaliteit_tcm44-84969.pdf