Dr. Suzanne Fikrat-Wevers

Medior onderzoeker

Ik wil via onderzoek bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving, door diversiteit te zien als kracht en oog te hebben voor de mensen waar het onderzoek om draait.

Suzanne Fikrat-Wevers
Bij het Verwey-Jonker Instituut doe ik onderzoek naar uiteenlopende maatschappelijk vraagstukken, met name rondom onderwijs, jeugd en opvoeding.

Voordat ik bij het Verwey-Jonker Instituut kwam werken, heb ik ruime onderzoekservaring opgedaan binnen het gehele spectrum van het onderwijs, van de voorschoolse fase tot het wetenschappelijk onderwijs. Het bevorderen van kansengelijkheid en het omarmen van diversiteit vormen een rode draad door mijn onderzoek. Tijdens mijn promotietraject heb ik onderzoek gedaan naar de selectie van studenten voor medische opleidingen. Het doel van mijn promotieonderzoek was om tot handreikingen te komen voor de ontwikkeling van selectieprocedures die de diversiteit onder studenten borgen én als eerlijk worden ervaren door de aspirant-studenten die de selectieprocedure doorlopen. Deze doelstelling weerspiegelt tevens twee van mijn belangrijkste drijfveren: diversiteit zien als kracht en oog hebben voor de mensen om wie het onderzoek echt gaat.

Gedurende mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, waaronder systematisch literatuuronderzoek, mixed-methods onderzoek, en diverse kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Verder krijg ik veel energie van het vertalen van complexe onderzoeksresultaten naar begrijpelijke informatie die toegankelijk is voor een breed publiek. Tot slot ben ik geïnteresseerd in complexe vraagstukken waarbij de belangen van diverse stakeholders, politieke en maatschappelijke discussies en wetenschappelijk onderzoek samenkomen.

Neem gerust contact met mij op bij vraagstukken over onderwijs en diversiteit.

Dr. Suzanne Fikrat-Wevers

Medior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2023 Broks, V., Stegers-Jager, K. M., Fikrat-Wevers, S., Van den Broek, W., & Woltman, A. M. (2023). The association between how medical students were selected and their perceived stress levels in Year-1 of medical school. BMC Medical Education23(1), 1-9
  • 2023 Fikrat-Wevers, S., De Leng, W. E., Van Den Broek, W. W., Woltman, A. M., & Stegers-Jager, K. M. (2023). The added value of free preparatory activities for widening access to medical education: a multi-cohort study. BMC Medical Education23(1), 196.
  • 2023 van der Sande, L., van Steensel, R., Fikrat-Wevers, S., & Arends, L. (2023). Effectiveness of interventions that foster reading motivation: A meta-analysis. Educational Psychology Review35(1), 21.
  • 2023 Fikrat‐Wevers, S., Stegers‐Jager, K., Groenier, M., Koster, A., Ravesloot, J. H., Van Gestel, R., … & Woltman, A. (2023). Applicant perceptions of selection methods for health professions education: Rationales and subgroup differences. Medical Education57(2), 170-185.
  • 2023 Fikrat-Wevers, S., Stegers-Jager, K. M., Afonso, P. M., Koster, A. S., Van Gestel, R. A., Groenier, M., … & Woltman, A. M. (2023). Selection tools and student diversity in health professions education: a multi-site study. Advances in Health Sciences Education, 1-26.Mulder, L., Wouters, A., Fikrat-Wevers, S., Koster, A. S., Ravesloot,
  • 2022 J. H., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2022). Influence of social networks in healthcare on preparation for selection procedures of health professions education: a Dutch interview study. BMJ open12(10), e062474.
  • 2021 Fikrat-Wevers, S., van Steensel, R., & Arends, L. (2021). Effects of family literacy programs on the emergent literacy skills of children from low-SES families: A meta-analysis. Review of Educational Research91(4), 577-613.
  • 2017 Wevers, S., & van Steensel, R. (2017). Family-literacy-programma’s. In Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur. Over het hoe en waarom van het betrekken van laagopgeleide en laaggeletterde ouders bij de leesopvoeding. Amsterdam: Stichting Lezen.