Dr. Soenita Ganpat

Senior onderzoeker

Ik ben een onderzoeker in hart en nieren en wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. In mijn onderzoek vind ik het belangrijk om complexe materie toegankelijk te maken voor een groot en divers publiek.

Soenita Ganpat
Als senior onderzoeker houd ik mij vooral bezig met geweld en veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder moord en doodslag, dodelijk en niet-dodelijk geweld, seksueel geweld, gedrag van omstanders en middelen- en wapengebruik. Ik ben gespecialiseerd in kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Voordat ik aan de slag ging bij het Verwey-Jonker Instituut heb ik 7,5 jaar gewerkt aan diverse universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb daar als Senior Lecturer in Criminology jarenlang onderzoek en onderwijs gegeven op het gebied van moord en doodslag, seksueel geweld en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Ik heb een achtergrond in Criminologie en ben gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op moord en doodslag. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de vraag waarom bepaalde geweldsdelicten dodelijk eindigen en andere niet. Hiertoe onderzocht ik vooral de rol van individuele persoonskenmerken en directe situationele factoren (zoals alcohol- en wapengebruik en de rol van omstanders). Daarnaast ben ik een van de grondleggers van het eerste Moord en Doodslag statistische database in Europa, het zogenoemde European Homicide Monitor. Ook heb ik meegewerkt aan het Nederlandse Moord en Doodslag Monitor, een statistische database die het meest betrouwbare overzicht geeft van levensdelicten in Nederland.

Neem met mij contact op bij vraagstukken rondom geweld en veiligheid.

Dr. Soenita Ganpat

Senior onderzoeker

Externe publicaties

Peer reviewed tijdschrift artikelen

Ganpat, S.M., Garius, L., Tseloni, A. & Tilley, N. (2020), Violence and the Crime Drop. European Journal of Criminology. DOI: 10.1177/1477370820913456.

Ganpat, S.M., Van der Leun, J.P., & Nieuwbeerta, P. (2017). Violence unfolding. An exploration of the interaction sequence in lethal and non-lethal violent events. Psychology & Psychological Research International Journal, 2(3): 000127.

Ganpat, S.M., Van der Leun, J.P., & Nieuwbeerta, P. (2015). The relationship between a person’s criminal history, immediate situational factors and lethal versus non-lethal events. Journal of Interpersonal Violence. DOI: 10.1177/0886260515593297.

Ganpat, S.M., Liem, M.C.A., Van der Leun, J.P., & Nieuwbeerta, P. (2014). The influence of criminal history on the likelihood of committing lethal versus nonlethal violence. Homicide Studies, 18, 221-240.

Ganpat, S.M., Van der Leun, J.P., & Nieuwbeerta, P. (2013). The influence of event characteristics and actors’ behaviour on the outcome of violent events: comparing lethal with non-lethal events. British Journal of Criminology, 53, 685-704.

Ganpat, S.M., Van der Leun, J.P., & Nieuwbeerta, P. (2013). Dead or alive? De invloed van incidentkenmerken en gedragingen van actoren op fatale versus niet-fatale uitkomsten van geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 55, 259-277.

Liem, M.C.A., Ganpat, S.M. & Granath, S., Hagstedt, J., Kivivuori, J., Lehti, M., & Nieuwbeerta, P. (2013). Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden. First findings from the European Homicide Monitor. Homicide Studies, 17, 75-95.

Boeken (-hoofdstukken)

Ganpat, S.M. (2017). Comparing characteristics of homicides in Finland, the Netherlands and Sweden. In F. Brookman, E.R Maguire, & M. Maguire (Eds),  Handbook on Homicide, Wiley-Blackwell: Oxford.

Ganpat, S.M. (2014). Dead or Alive? The role of personal characteristics and immediate situational factors in the outcome of serious violence, (Ph.D. thesis, Leiden University), Amsterdam: Ipskamp.

Ganpat, S.M.  & Liem, M.C.A. (2012). Homicide in the Netherlands. In M.C.A Liem & W.A. Pridemore (Eds.), Handbook of European Homicide Research: Patterns, Explanations, and Country Studies (pp. 329-342). New York: Springer.

Os, R. van, Ganpat, S.M.., & Nieuwbeerta, P. (2010). Moord en doodslag in Nederland [Murder and manslaughter in the Netherlands]. In E.R. Muller, J.P. van der Leun, M. Moerings, & P. van Calster (Eds.), Criminaliteit (pp.181-193). Deventer: Kluwer.

Publicaties

Ganpat, S.M., Granath, S., Hagstedt, J. Kivivuori, J., Lehti, M., Liem, M.C.A., & Nieuwbeerta, P. (2011). Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden: A first findings on the European Homicide Monitor Data. Brottsförebyggande rådet/The Swedish National Council for Crime Prevention.

Wits, E., Ganpat, S.M., Schoenmakers, T., Snoek, A., Boonstra, J., & Ouden, R. den (2010). Theoretische handleiding Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Ganpat, S.M., Schoenmakers, T., Wits, E., Boonstra, J., & Ouden, R. den (2010). Beoordeling- en Evaluatiehandleiding Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Ouden, R. den, Boonstra, J., Wits, E., & Ganpat, S.M.. (2010). Programmahandleiding Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Ouden, R. den, Boonstra, J., Wits, E., & Ganpat, S.M. (2010). Managementhandleiding Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Ouden, R. den, Boonstra, J., Wits, E., & Ganpat, S.M. (2010). Opleidingshandleiding Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Wits, E., Ganpat, S.M., Schoenmakers, T., Snoek, A., Boonstra, J., & Ouden, R. den (2010). Samenvatting en leeswijzer Stay-a-way. Gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. Tactus Verslavingszorg & IVO.

Kaal, H.L., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Ganpat, S.M., & Wits, E. (2009). Een complex probleem. Passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap. Den Haag: WODC; Cahier 2009-11.

Ganpat, S.M., Wits, E., Schoenmakers, T., & Greeven, P. (2009). Problematiek en zorgbehoefte van gedetineerden met een ISD-maatregel in JI Vught. Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M. & Kleinjan, M. (2009). Oneigenlijk medicijngebruik onder Nederlandse jongeren: aard en omvang. Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M., Van Vliet, E., & Van der Poel, A. (2009). Proces-en effectevaluatie Woon-Zorg-Werk voorziening.Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M. & Van den Eijnden, R.J.J.M. (2008). Onderzoek naar de dadergroep alcoholgerelateerde delicten. Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M. & Van den Eijnden, R.J.J.M. (2008). Procesevaluatie pilot Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen. Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M. (2008). Criminaliteit in combinatie met middelengebruik: IVO en criminologisch onderzoek. IVO-Bulletin 11(1): 2-3.

Ganpat, S.M., Soe-Agnie, S., Van der Poel, A., Van der Meer, F., & Boon, B. (2007). Beleid op het gebied van middelengebruik in de forensisch psychiatrische instellingen. Rotterdam: IVO.

Ganpat, S.M. (2007). Huiselijk geweld en middelengebruik. Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek: jrg. 3, nr. 1, pp. 60-62.