Rosa Glijn, MSc

Onderzoeker

Sinds juni 2023 werk ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut mee aan onderzoeken met uiteenlopende thema’s. Als onderzoeker vind ik het belangrijk perspectieven aan het licht te brengen die voorheen ongezien bleven, door grondig en kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen.

Tijdens mijn opleiding sociologie heb ik me gespecialiseerd in vraagstukken rondom gender, diversiteit, en de arbeidsmarkt. Vraagstukken waar ik onderzoek naar heb gedaan zijn o.a. grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, onzeker werk, genderverschillen in deeltijdwerk, genderstereotypen, en intersectionaliteit. Hierbij heb ik vooral gebruikt gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethoden, o.a. vragenlijsten opstellen, geavanceerde statistische analyses, en grafische weergave van resultaten.

Zo heb ik bij het CBS onderzoek gedaan naar de verschillen tussen vrouwen en mannen in de overgang van voltijdwerk naar deeltijdwerk. Dit heb ik onderzocht in relatie tot  samenwonen met een partner en het krijgen van het eerste kind. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een grote dataset met registerdata van het CBS. Dit vind ik dan ook het leukste aan onderzoek doen: een onderzoeksvraag benaderen als een complexe puzzel, en door middel van data beetje bij beetje dichter bij de ‘oplossing’ te komen.

Het meest waardevolle aan werken bij het Verwey-Jonker Instituut vind ik dat wij als onderzoekers kunnen bijdragen aan actuele maatschappelijke vraagstukken en dat wij met onze focus op sociale ongelijkheid bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Rosa Glijn, MSc

Onderzoeker

Externe publicaties