Rominique van Rhemen, MSc

Onderzoeker

De ware maatstaf voor de gezondheid van een samenleving is het welzijn van haar meest kwetsbare leden. Doormiddel van onderzoek wil ik een stem geven aan mensen die anders minder snel gehoord worden.

Rominique van Rhemen
Sinds 2023 ben ik als onderzoeker werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Ik hou mij binnen het instituut vooral bezig met diversiteitsvraagstukken en vraagstukken met betrekking tot mentale gezondheid en jeugd.

Als culturele psychologe, met een achtergrond in Klinische Ontwikkelingspsychologie, heb ik veel kennis over jeugdinterventies, de (on)gezonde ontwikkeling van jeugd, de factoren die daarbij bijdragen en over hoe de culturele achtergrond van kinderen, jongeren en hun ouders invloed heeft op deze factoren. Ook hou ik mij bezig met vraagstukken zoals kans(on)gelijkheid, discriminatie, (institutioneel) racisme en de effecten en redenen voor migratie en acculturatie. Allen gerelateerd aan het leven in een gezonde, multiculturele samenleving.

Bij deze onderzoeken maak ik zowel gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethodes (zoals vragenlijsten), als kwalitatieve onderzoeksmethodes (zoals diepte-interviews en focusgroepen). Vooral bij onderzoeken naar deze thema’s is het hierbij belangrijk dat participanten zich gehoord voelen, naast het feit dat ze ons onderzoek verrijken met waardevolle informatie over hun ervaringen. De connectie met participanten tijdens diepte-interviews en focusgroepen is daarom voor mij een van de meest betekenisvolle delen van mijn werk

U kunt bij mij terecht voor onderzoeken naar diversiteitsvraagstukken, mentale gezondheid, en jeugd en opvoeding

Rominique van Rhemen, MSc

Onderzoeker