Gijs Verwaijen, MSc

Onderzoeker

Een gezonde samenleving begint met gezond en passend werk. Daarvoor zet ik mij in.

Gijs Verwaijen
Als onderzoeker ben ik gedreven om te onderzoeken hoe we iedereen de kans kunnen geven om passende werkzaamheden te vinden, de juiste ondersteuning te ontvangen, en een zeker en waardevol bestaan te leven. Niet alleen moeten we grip krijgen op de sociale hindernissen en belemmeringen die mensen hierin ondervinden, maar ook een visie ontwikkelen om hen verder te helpen.

Mijn veelzijdige interesse en ontwikkeling hebben me in staat gesteld om expertise op te bouwen in verschillende vakgebieden. Mijn onderzoeken bestreken diverse onderwerpen, waaronder de mentale gezondheid van studenten, de bestaanszekerheid van mensen tijdens de Covid-19-pandemie en de baanonzekerheid van werknemers in flexibele arbeidsomstandigheden. Tijdens dit traject ben ik me ook gaan verdiepen in sociaal beleid, opdat ik mij gericht kan inzetten om iedereen mee te laten doen in de samenleving.

Ik ben bedreven in methoden zoals Intervention Mapping en de Capability Approach, die tot doel hebben een alomvattend beeld te schetsen van het volledige sociale milieu van individuen. Ik ben van mening dat bij het doen van onderzoek en het ontwikkelen van beleid, de groep waarover het gaat actief moet worden meegenomen in het proces. Het liefst ga ik dan ook met alle betrokkenen in gesprek, zodat niemand over het hoofd wordt gezien.

Gijs Verwaijen, MSc

Onderzoeker