Erik van Marissing

Dr. Erik van Marissing

Functie: Onderzoeker op projectbasis
Email: info@erikvanmarissing.nl

Dr. Erik van Marissing werkt op projectbasis voor het Verwey-Jonker Instituut. Hier doet hij onderzoek naar vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn, sociale veiligheid en duurzaamheid. Recent voerde hij onder een evaluatie uit van een subsidieregeling van wijkinitiatieven. Ook werkte hij mee aan een onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking in sociale wijkteams. Erik besteedt in zijn werk nadrukkelijk aandacht aan vraagstukken rond het verbinden van de “leefwereld” en de “systeemwereld”. Vaak staat daarbij het perspectief van de cliënt of bewoner centraal.

Erik geeft regelmatig workshops over het meten van impact en het doen van praktijkonderzoek aan deelnemers van het programma Starters4Communities. Daarnaast is hij projectleider van het meerjarige Utrechtse gezondheidsproject “Gezinnen in hun kracht”. Sinds 2014 combineert hij in zijn eigen bedrijf Onderzoek & Mediaproducties het doen van onderzoek met het maken van films. Binnen zijn bedrijf doet Erik onderzoek op diverse terreinen, zoals preventie van radicalisering, de samenwerking rond de aanpak van jeugdoverlast en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Daarnaast maakt hij films over maatschappelijke vraagstukken, onder meer in opdracht van gemeenten, woningcorporaties en non-profitorganisaties. Ook maakte hij historische documentaires, zoals over de Utrechtse Wielergeschiedenis en de DEMKA staalfabriek.

Erik studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en werkte tijdens zijn studie bij verschillende onderzoeksbureaus. In 2008 voltooide hij zijn promotieonderzoek over sociale cohesie en bewonersparticipatie bij stedelijke vernieuwing.

Erik bericht over zijn werkzaamheden op zijn Facebookpagina.

Publicaties

Zie de website van Erik van Marissing.

www.facebook.com/onderzoekenmediaproducties, http://www.erikvanmarissing.nl/navigatie/publicaties.php

Erik van Marissing