Missie en visie

Onze missie

Wij staan voor het belang van kennis in onze maatschappij. Kennis draagt bij aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
  • Door onze onderzoeken, ontwikkel- en implementatieadviezen werken we voor onze opdrachtgevers hieraan mee.
  • Wij doen onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
  • Wij voeren ons onderzoek altijd uit in interactie met alle betrokkenen: financiers, stakeholders en deelnemers en doen ons onderzoek transparant op basis van professionele en wetenschappelijke integriteit.
  • Wij zijn gericht op interactie, leren en blijvend ontwikkelen.

Hilda Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut is vernoemd naar dr. Hilda Verwey-Jonker (1908 – 2004). Zij was de eerste afgestudeerde socioloog in Nederland. In 1932 behaalde ze haar doctoraal examen, hoogzwanger van haar eerste kind. Na een cum laude promotie zou ze naam maken als socioloog in de politiek, onder meer dankzij haar (internationale) werk voor vluchtelingen en migranten. Ze zat in het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) en schreef vele publicaties. Ze was op haar best op het kruispunt van onderzoek, beleid en bestuur.

Onze visie

Onderzoek met maatschappelijke waarde en impact

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. De samenleving verandert continu en er zijn steeds nieuwe uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Kennis is van belang voor het versterken van de democratische samenleving  met gelijke kansen voor iedereen. Daaraan wil het Verwey-Jonker Instituut een bijdrage leveren. Kwetsbare groepen kunnen daarbij rekenen op onze speciale aandacht.

Thema’s

We zijn deskundig op het gebied van jeugd en opvoeding, diversiteit en inclusie, wijken en participatie, en armoede en schulden. En weten welke aanpakken werken om geweld in gezinnen en relaties te stoppen zodat thuis weer een veilige plek wordt. Ook zijn we goed ingevoerd in ondermijning en criminaliteit, polarisatie en verbinding, het lokaal sociaal domein en arbeidsparticipatie. Bij veel van deze thema’s zie je ons als experts optreden. We sluiten daarbij aan bij actuele ontwikkelingen zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.  Samen met Movisie voeren we het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) uit.

Verschillende methodes

De wijze waarop we onderzoek doen, is heel gevarieerd. We zien dat er naast beleids- en effectonderzoek en het  ‘traditionele’ evaluatieonderzoek een groeiende behoefte is aan onderzoek dat meer in wisselwerking gestalte krijgt. Zo zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van big data en nieuwe(re) kwantitatieve analysemethoden. Ook het  actieonderzoek dat in interactie met respondenten en stakeholders vorm krijgt, vernieuwt zich. Het Verwey-Jonker Instituut is thuis in de breedte van deze onderzoeksaanpakken. Onze rapporten zijn voor iedereen beschikbaar en we presenteren onze resultaten op diverse manieren.

We gaan graag de diepte in. We blijven ondertussen wel open staan voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. We doen ook mee aan internationaal onderzoek. Daarbij bouwen we voort op onderwerpen waarin we nationaal sterk zijn, zoals onderzoek naar huiselijk geweld.

Medewerkers

De medewerkers máken het Verwey-Jonker Instituut; zij zijn er de kracht van, het kapitaal. De gedrevenheid, betrokkenheid, kennis en samenwerking  kenmerken onze onderzoekers. We werken blijvend aan hun ontwikkeling .

Het Verwey-Jonker Instituut kan bogen op een rijke traditie van ruim een kwart eeuw en levert onderzoeken af die een meerwaarde hebben voor de samenleving. We hebben het laatste decennium een unieke positie in de kennisinfrastructuur verworven. Een deel van de onderzoeken wordt gefinancierd via subsidies, een ander deel via opdrachten.

Meerwaarde

Door het doen van onderzoek en ontwikkelen van kennis, creëren we meerwaarde voor de maatschappij en onze opdrachtgevers. Onze kennis verbindt onderzoek, praktijk en beleid. Door de wisselwerking die gedurende alle fasen van het proces ons werk kenmerkt, leidt dit tot resultaten met meerwaarde. Het onderzoek dat we doen, is gericht op ontwikkeling en draagt bij aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken, helpt opdrachtgevers hun koers te bepalen en geeft richting aan maatschappelijke discussies.