Behoefte- en belevingsonderzoek

Behoefte- en belevingsonderzoek

Onze onderzoekers hebben veel ervaring in het doen van onderzoek naar moeilijk bereikbare groepen. Deze groepen bereiken we mede door betrokkenen zelf de interviews te laten doen of door vasthoudend het veld in te gaan en bijvoorbeeld in gesprek te gaan met sleutelfiguren. Een voorbeeld van dit type onderzoek is het rapport Opgesloten in eigen huis, een onderzoek naar ‘verborgen vrouwen’ in Den Haag. Verborgen vrouwen zijn vrouwen die door hun partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd van anderen te leven. In dit rapport is de aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag door onze onderzoekers in kaart gebracht.

https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/opgesloten-in-eigen-huis?term=verborgen vrouwen&p=1