Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Strategische studies en richtinggevend advies

Nauwkeurige begripsvorming is vaak beslissend voor het uitstippelen van een vervolgtraject in onderzoek of beleid. Daarbij gaat het om literatuur en documenten, maar ook om in de praktijk ‘levende’ betekenissen. Een voorbeeld van een strategische studie is ons onderzoek Impulsen tegen ondermijning, waarin we de taskforce in Brabant en Zeeland tegen het licht hebben gehouden. De infiltratie van legale branches door criminele organisaties nam in Brabant en Zeeland dusdanige vormen aan dat er een Taskforce is ingesteld. De Taskforce stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen om deze vorm van ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Ondermijnende criminaliteit is kortgezegd criminaliteit waarbij de onderwereld en bovenwereld raakt. Bijvoorbeeld wietteelt in een woonwijk. Onze onderzoekers voerden een uitgebreid onderzoek uit naar de werkwijze van en waardering voor de taskforce in Brabant en Zeeland en brachten op basis van dit onderzoek een strategisch advies uit.

Indien de opdrachtgever dat wenselijk voegen we aan de onderzoeksresultaten ook een advies toe waarmee beleidsmakers of maatschappelijke organisaties verder kunnen met de ontwikkeling van hun praktijk.