Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Quick scans

Dit type onderzoek betreft snelle diagnoses en advies op basis van kwantitatieve gegevens aangevuld met kwalitatieve informatie. Zo loopt er momenteel een quick scan naar het preventiebeleid van de GGD rondom vrouwelijke genitale verminking. Dit rapport is een eerste verkenning van hoe in de praktijk door de JGZ uitvoering wordt gegeven aan de voorlichting en signalering ter preventie van deze vorm van verminking en in hoeverre hierbij het opgestelde VGV-preventiebeleid gevolgd wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de inbreng van aandachtsfunctionarissen VGV binnen de JGZ-organisaties, door middel van een landelijke enquĂȘte, focusgroepen en interviews.