Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Programmeringsstudies

We zitten graag vooraan bij beleidsontwikkeling. Onze onderzoekers hebben dan ook veel ervaring met verkenningen op grond van raadpleging van literatuur, documenten en experts. Een voorbeeld van deze onderzoeksmethode is het rapport Trots en collegialiteit waarin de behoefte van politiemensen aan waardering en erkenning in kaart is gebracht. Drie soorten van waardering en erkenning staan hier centraal: waardering vanuit de samenleving, waardering binnen de eigen organisatie en waardering door de directe sociale omgeving. In dit rapport worden inzichten uit de praktijk en de wetenschap besproken. Het rapport is vooral het verhaal geworden ván politiemensen, door politiemensen en hun naasten verteld. In het hart van deze studie staan circa veertig interviews met politiemensen en met hun partners, kinderen, familie en vrienden. Het bevragen van de sociale omgeving van politiemensen is vernieuwend, in eerder onderzoek komt dat perspectief minder aan bod.