Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Monitoring

Het vergelijken van gegevens biedt inzicht in het eigen functioneren en biedt mogelijkheden tot verantwoording. Wij doen dat binnen ons onderzoek bij voorkeur met een beperkte selectie van indicatoren. Deze methode is toegepast in onze rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland, een onderzoek dat wij voor het zesde jaar hebben uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting. Hierin zijn de ontwikkelingen van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland tot en met 2016 gemonitord. Denk aan incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling. Dit rapport bevat, naast een beschrijving van deze resultaten, ook een apart hoofdstuk over de dynamiek van antisemitische en racistische incidenten in strafzaken. De basis voor deze cijfers zijn de registraties van de politie over incidenten die plaatsvonden in 2016.