Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Methodiekarticulatie

Dit is een methode die gericht is op het verrijken van kennis van professionals uit de praktijk. De onderzoeksresultaten worden vervolgens aan hen voorgelegd ter toetsing en verbetering van de werkwijze. Een voorbeeld hiervan is de afgeronde procesevaluatie rondom de opstartfase van Het Peutercollege. Op deze voorschool, die is opgezet door Stichting Het Peutercollege (SHP), worden kinderen van twee en drie jaar voorbereid op de basisschool door middel van een uitgebreid spel- en leerprogramma. Onze onderzoekers hebben de opstart van Het Peutercollege gevolgd en het opstartproces geĆ«valueerd. Momenteel voert het instituut vervolgonderzoek uit, zowel naar het proces en ervaringen als naar de effecten van Het Peutercollege op de ontwikkeling van de kinderen.