Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Rendement gaat voor ons in de eerste plaats over maatschappelijke effecten. In de rendementsanalyses maken we zo veel mogelijk gebruik van bestaande data, aangevuld met educated guesses van experts. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is ons onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van het project Schilderswijk Moeders in de Haagse Schilderswijk. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening. Door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse is de meerwaarde van het project in kaart gebracht.