Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Instrumentontwikkeling

Hierbij gaat het om de ontwikkeling van instrumenten voor beleid en uitvoering. Op basis van nauwkeurige diagnoses van behoeften, problemen en kansen ontwikkelen wij in nauwe samenspraak met de opdrachtgever instrumenten, die organisaties vervolgens zelf inzetten ter verbetering van hun praktijk. Het gaat hier om maatwerk in de vorm van handreikingen en producten om in de praktijk toe te passen, met als doel om de werkwijze van professionals te verbeteren. Een voorbeeld van deze methode is het onderzoeksinstrument voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden. Het instrument brengt risico’s en mogelijkheden in beeld, bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten vanuit dit instrument verkrijgen, wordt ingezet om het preventieve beleid te versterken.