Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Effect- en evaluatieonderzoek

Zogenoemde 'randomized contol trials' (de beste maat voor het meten van effecten) zijn in sociale praktijken vaak niet mogelijk. Wij maken dan ook vaak gebruik van 'comparative effectiveness research', het vergelijken van bestaande data om effecten te ontdekken.

Effectmetingen

We doen op alle mogelijke manieren aan effectonderzoek (zie ook andere methoden). Meer in het bijzonder streven we indien mogelijk naar een zo hard mogelijke effectmeting van interventies. Bij voorkeur gaat het dan om zogenoemde 'randomized contol trials' (de beste maat voor het meten van effecten). In sociale praktijken zijn deze niet altijd mogelijk. Wij maken dan ook vaak gebruik van aanvullende technieken om zo dicht mogelijk bij objectief aantoonbare resultaten te komen. een voorbeeld is Triple P Teens waar de effecten van de interventie ten aanzien van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en daarmee op de ontwikkeling van de kinderen onderzocht zijn met een Quasi experimenteel onderzoeksdesign.

Beleids- en wetsevaluatie

Beleid gaat bij voorkeur gepaard aan onderzoek waarmee de output en outcome zichtbaar gemaakt wordt en de effecten van beleid kunnen worden aangetoond. De onafhankelijkheid hiervan is van groot belang. Een voorbeeld van deze methode is ons lopende onderzoek naar de Wet Jeugdbescherming. Het Verwey-Jonker Instituut voert, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, een tussentijdse evaluatie van de nieuwe Jeugdwet uit, met het doel om in kaart te brengen hoe de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving verloopt. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 afgerond.